ॐ विहे परम्परामा आएको अन्तर!!

ॐ विहे परम्परामा आएको अन्तर!! उहिले जनै सुपारी,अहिले इंगेजमेन्टउहिले चौका चँदुवा,अहिले हल्दी मेन्दीउहिले ग्रहशान्ति,अहिले ब्याचलर्स पार्टीउहिले खाँडो जगाउने,अहिले डिजे नचाउनेउहिले…

Copy link
Powered by Social Snap